คนเรา ‘อดนอน’ ได้นานแค่ไหนกัน? | Stranger Science EP.43

Stranger Science EP.43

หากคนเรามีอายุ 78 ปี ช่วงเวลาที่เราใช้รวมแล้วมากที่สุดคือ การนอน ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 25 ปี หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาในชีวิตทั้งหมด นั้นคือหากเรานอนน้อยลง เราก็อาจจะมีเวลาในชีวิตเพื่อทําสิ่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น แต่คําถามคือ มนุษย์สามารถอดหลับอดนอนได้นานแค่ไหนกัน หากอดนอนร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้าง คนที่อดนอนนานที่สุดเค้าอดนอนได้นานแค่ไหน? มาหาคำตอบกันได้ใน Stranger Science Episode นี้