นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้าเหรียญเงิน เวที Thailand New Gen Inventors Award 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นายคณิตสรณ์ ศรีชัย นางสาวเสาวนิจ บัวบางกรูด นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่คว้ารางวัล ระดับเหรียญเงิน จากผลงาน

วัสดุเชิงประกอบอัดแข็งจากขี้เลื้อยและเศษไม้ไผ่ด้วยกาวจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

ในเวที Thailand New Gen Inventors Award 2023 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แช่ตั้ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES