เปิดให้บริการวิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการวิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในตัวอย่างน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561

ปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจ

  • น้ำ อย่างน้อย 2 ลิตร/ตัวอย่าง
  • กากตะกอน อย่างน้อย 100 กรัม/ตัวอย่าง

ราคาสุดพิเศษ

  • วิเคราะห์หาไข่หนอนพยาธิ 700 บาท/ตัวอย่าง
  • วิเคราะห์หาแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) 350 บาท/ตัวอย่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร: 074-288058 e-mail: csma.sci@gmail.com Line: @sys7357o เพจ: ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES