พาเนลพลัสและคณะกรรมการวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ร่วมบริจาคโรงศพ ใช้ในงานพระราชทานเพลิงฯ อาจารย์ใหญ่ ’65

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมาตัวเเทนบุคลากรจากบริษัท พาเนลพลัส จำกัด ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำโดย ดร.วิมล วิรเกียรติ เข้ารับมอบโรงศพจำนวน 30 โลง จากบริษัท พาเนลพลัส จำกัด และ วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ อีก 50 โลง เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทางคณะฯ ต้องขอขอบพระคุณทั้ง 2 หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการบริจาคครั้งนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ใหญ่ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/cadaver-donors-2022/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES