คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ‘อาจารย์ใหญ่’ ประจำปีการศึกษา 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เมรุวัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา โดยปีนี้มีอาจารย์ใหญ่มากถึง 155 ร่าง โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูอาทรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงประธานสงฆ์ ซึ่งในครั้งนี้มีญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีกว่า 2,500 คน

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยก่อนหน้านี้ทางคณะฯ ได้งดจัดงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ เพื่อให้นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ระลึกถึงพระคุณของครูใหญ่ผู้บริจาคร่างกายให้แก่หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนกับครูใหญ่ในทุกปี นักศึกษา ร่วมกับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ฯ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูใหญ่ที่เคารพอย่างสูง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกาย สามารถติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-288151 หรือจะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์เลขบัญชี 565-2-18810-7

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES