พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ เมรุวัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าไตรบังสุกุลพระราชทานทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ โดยมี ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์ ภริยาและบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และท่านผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES