คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 08.00-16.30 น. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมวิทยาอาสา ตอนเรียนรู้การเกี่ยวข้าว ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัทลุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมเรียนรู้การเกี่ยวข้าวให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว โดยได้รับการต้อนรับที่ดีจาก คุณปนะธีร์ ฬารวิจิตรวงศ์ เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

โดยแปลงนาที่น้องๆ ลงพื้นที่เป็นแปลงนาที่ นำจุลินทรีย์ Super BACT ในการย่อยก็จะใช้เวลา 1-2 เดือน ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่สำคัญเมื่อใช้จุลินทรีย์ดังกล่าวไปวิเคราะห์คุณภาพที่กรมวิชาการเกษตรพบว่า ค่าผ่านมาตรฐานทุกตัว ซึ่งจากการนำปุ๋ยมาให้เกษตรกรได้ทดลองที่แปลงนา อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปรากฏว่า ต้นข้าวแตกกอเยอะ ต้นใหญ่ รวงยาว ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม โดยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES