ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ’65 พร้อมเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าให้ได้รับคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ’66

04
MAR
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ’65 พร้อมเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าให้ได้รับคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ’66

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ศุกร์ต้นเดือนมีนาคม และวันหยุดยาวในสัปดาห์นี้ถือโอกาสพักผ่อน เก็บงาน และทบทวนตัวเองกันอีกครั้งนะคะ อาทิตย์นี้มีเรื่องน่ายินดีหลายเรื่องที่อยากจะสื่อสาร ขอบคุณ และร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา เรื่องแรกต้องขอขอบคุณทีมงาน 55ปี คณะวิทยาศาสตร์ของเรา ตอนนี้บัตรงานคืนสู่เหย้า”วิดยา with U” ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ขายหมดแล้ว ทีมงานต่าง ๆ ก็ได้มีการทำงานเตรียมตัวในเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริง ๆ ที่รวมพลังช่วยกันทำงานเรื่องนี้ค่ะ เราเตรียมตัวต้อนรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาบ้านหลังนี้ เชิญชวนพวกเรามาร่วมงาน และต้อนรับศิษย์เก่า พี่ ๆ น้อง ๆ และคณาจารย์ทั้งหลายด้วยกันนะคะ สำหรับท่านใดสนใจของที่ระลึก หรือรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://55.sci.psu.ac.th

อีก 1 เรื่องที่ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ด้านผลงานเด่น รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ และ รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์ รวมถึงศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์อีกหลายๆ ท่านที่ได้รางวัลด้วยนะคะ และถือโอกาสนี้เชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน สามารถเสนอชื่อได้ที่ น้องแก้ม คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail : supitcha.n@psu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ถือเป็นการเติมพลังให้แก่กัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเป็นแรงผลักดัน พร้อมการแสดงความขอบคุณให้กับศิษย์เก่าของเราต่อไปค่ะ

อาทิตย์นี้ทางงานสนับสนุนการวิจัยได้ Kick off กิจกรรมดี ๆ ว่าด้วยเรื่องของ Brown bag research series เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและทำความรู้จักกันในเรื่องของการทำงานวิจัย โดยครั้งนี้ได้เปิดตัวโครงการออกไปแล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยาการทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม และ รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปหารือความร่วมมือที่ประเทศไต้หวันมา พื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เชิญแขกและร่วมกันสร้างงานวิจัยข้ามศาสตร์ บูรณาการ เติมแรงซึ่งกันและกันในคณะวิทยาศาสตร์ของเรา รวมไปถึงเป็นพื้นที่ในการพัฒนากำลังคนที่มีความสนใจ ฝึกมือในเรื่องของการทำวิจัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทั้งในบริบทของนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวกัน ไปจนถึงคณาจารย์ต่าง ๆ ที่มองหาความร่วมมือกัน ต้องขอขอบคุณทางงานสนับสนุนการวิจัย และวิทยาการทั้ง 2 ท่านของเรา และถือโอกาสเชิญแขกนะคะ หากท่านไหนสนใจจะใช้พื้นที่ตรงนี้พูดคุยหารือกัน แจ้งมาได้เลยค่ะ เรียนเชิญนะคะ นอกจากนี้งานสนับสนุนวิจัยยังมีแผนเรียนเชิญทางหน่วยงานให้ทุนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนะคะ ทราบมาว่าทาง บพข และ บพค จะลงมา ได้วันเวลาและรายละเอียดเพิ่มติมแล้วจะเรียนให้พวกเราทราบเพิ่มเติมนะคะ

ถือโอกาสเรียนพวกเราให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายงานวิจัยที่ได้มีโอกาสเรียนพวกเราไปบ้างแล้ว โดยท่านรองวิจัยและทีมงาน ได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยมีแนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นคือ 1) การเพิ่มขึ้นของผลงานอย่างผิดปกติ 2) การมีผู้เขียนจำนวนมากและหลากหลายประเทศ 3) หัวข้อที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และ 4) อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ได้มีสมาชิกตั้งข้อสังเกตมา ซึ่งท่านรองวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและนำส่งไปยัง RDO ตั้งแต่อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ โดย RDO จะทำหน้าที่รวบรวมและจัดการเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ในบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าทาง RDO จัดกลุ่มงานวิจัยที่คาดว่าจะเป็นปัญหาออกมาเป็น 2 กรณี คือ1) Research Misconduct และ 2) การซื้อขาย authorships ซึ่งจะมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในการพิจารณาและหากมีมูลก็จะนำส่งคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อสอบสวน และหากเกี่ยวข้องกับวินัยจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการวินัยต่อไปด้วย การทำงานเรื่องนี้อยู่บนข้อมูลและหลักฐานทั้งสิ้น และเรียนให้พวกเราทราบว่าท่านรองวิจัยและทีมงานได้ทำหน้าที่เรื่องนี้อย่างละเอียดและรอบคอบ นักวิจัยทุกคนในองค์กรถูกตรวจสอบ พร้อมจัดส่งรายงานโดยละเอียดไปยัง RDO. การได้มาซึ่งข้อมูลนอกจากทางคณะทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้ว มหาวิทยาลัยโดย RDO เอง ก็ทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลอีกทางนึงด้วย เพื่อเป็นการตรวจทานซึ่งกันและกัน และให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด หากท่านไหนมีข้อมูลใด ๆ แจ้งมาได้ตลอดนะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน เป็นหู เป็นตา และแสดงความห่วงใยเรื่องนี้มาโดยตลอด หากมีข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมจะเรียนให้พวกเราทราบต่อไปค่ะ

สุดท้าย อาทิตย์นี้มีงานสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์สุนทร โสตถิพันธุ์ มีหลายท่านได้ไปร่วมงานเพื่อส่งอาจารย์กัน ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ และทางทีมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นการแสดงความขอบคุณให้กับอาจารย์ ท่านไหนสนใจสามารถดูได้จากลิงก์ https://online.fliphtml5.com/dlvkr/ubca/#p=1

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)