“พลังงานฟิวชั่น” ทางออกปัญหาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SHARE
TWEEET
EMAIL

วิกฤติการขาดแคลนพลังงานและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงกำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายทั่วโลก วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับพลังงานฟิวชั่น (Fusion Power) ที่มีศักยภาพในการกลายเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ทั้งสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการปล่อยพลังงานมหาศาลที่สำคัญไม่มีสารกัมมันตรังสีเลย มาทำความรู้จักกันในตอน “พลังงานฟิวชั่น” ทางออกปัญหาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL