ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการรับรองก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อการรับรองก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 14065:2020 (ISO 14065:2020 Introduction and Internal Auditor)

วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด่วนลงทะเบียนเเค่ 30 คนเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา 083-8894155

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL