รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลอดไฟห้องเรียน L1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
29/03/2023
จนถึง
29/04/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา