คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา (ผู้แทนคณบดี) ผศ.ดร. กิติพล นวลทอง พร้อมคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง นำโดย นางมารศรี ตรีรัตนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบูรณะรำลึก ผ่านรูปแบบออนไลน์

โดยการลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนและคุณครูอีกทั้งยังร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครูและร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES