นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัล Blue Jacket 2023 ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยลัยครบรอบ 55 ปี โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

โดยในครั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะรางวัลที่ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ The Blue Jacket 2023 จากการได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 คุณผุสดี มุหะหมัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านบริการดีเด่นสายสนับสนุน รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่นได้แก่ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ โดยมี รศ.ดร. จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการรับมอบรางวัล แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES