ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
17/03/2023
จนถึง
17/04/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา