ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจาก รร.สายยิดวิทยามูลนิธิ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 14.00 น. ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คุณผุสดี มุหะหมัด พร้อมนักวิจัยในหน่วยงาน ร่วมต้อนรับ

ซึ่งการดูงานในครั้งนี้มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์นำบุคลากรครูเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยของท่าน เพื่อให้บุคลากรครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรครูได้รับข้อมูลในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ดูงาน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES