คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้อง L 1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2565 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมจัด 14 – 31 มีนาคม 2566 นี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา กล่าวในพิธีเปิดว่า สำหรับโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2565 จะแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม สาขาวิชาละ 30 คน รวมเป็น 150 คนและมีอาจารย์จากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมเป็นวิทยากรสังเกตการณ์ค่ายอบรมฯ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์และนักเรียนจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าค่ายฝึกอบรม และมีความสุขในระหว่างการเข้าค่ายครั้งนี้ และฝากคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึง และคาดหวังว่าจะมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน และนำเหรียญรางวัลมาเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเอง ครอบครัว โรงเรียนและแก่ประเทศไทยต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES