ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ดีเด่น และอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น” คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

อาจารย์ดีเด่น

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES