ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น และผลงานทีมดีเด่น” คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น และผลงานทีมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

บุคลากรดีเด่น

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ผลงานทีมดีเด่น

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES