The Russian Sleep Experiment | Stranger Science EP.44

Stranger Science EP.44

15 วันนรก! ในทดลองการอดนอนของรัสเซีย (The Russian Sleep Experiment) กับผลลัพธ์ที่สุดสะพรึง ในช่วงปลายปี 1940 นักวิจัยชาวรัสเซียได้ทําการทดลอง นักโทษ 5 คน โดยใช้สารกระตุ้นที่เป็นแก๊สทําให้ นักโทษทั้ง 5 คนนั้นตื่นตลอดเวลา รวมระยะเวลาทั้งหมด 15 วัน จะเกิดอะไรขึ้นกับการทดลอง พวกเค้าจะเป็นอย่างไร และบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Stranger Science EP.44

Note: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด