‘7 การทดลอง’ ที่เวลาศึกษายาวนาน | Stranger Science EP.46

Stranger Science EP.46

สำหรับการทดลองหรือศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทุก ๆ การศึกษาต้องการและใช้เวลาที่แตกต่างกัน ซึ่ง Stranger Science EP.นี้ ได้รวบรวม 7 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่เหล่านักวิจัยได้ใช้ความทุ่มเท และความอดทนในการศึกษาที่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน โดยใช้เวลาในการศึกษายาวนานตั้งแต่หลัก 5 ปี 10 ปี จนไปถึงหลัก 400 ปี! จะมีเรื่องราวการศึกษาอะไรบ้าง มาติดตามกันได้ใน EP. 46 นี้