ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากบุคลากรทางการเเพทย์ทั้งไทยและญี่ปุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมบุคลากรต้อนรับ คณะดูงานจากบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น และทีมศัลยแพทย์ประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ AI in Surgery: Enhance safety and Improve patient outcome โดยมี นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล เป็นหัวหน้าโครงการฯ นอกเหนือจากการได้เข้าชมศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ทางคณะดูงานได้เข้าชมพื้นที่ต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES