ชวน ‘ศิษย์เก่า’ ร่วมเสนอชื่อ ‘ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.’ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

ชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเสนอชื่อบุคคลทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานที่มีผลงานดี มีพฤติกรรมเหมาะสมโดยเปิดให้เสนอรายชื่อได้ 5 ประเภท

  • ดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
  • ดีเด่นด้านผลงานเด่น
  • ดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
  • ดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  • ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

โดยศิษย์เก่าท่านใดสนใจเสนอชื่อสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://shorturl.asia/jcwiX และสามารถส่งประวัติพร้อมแบบฟอร์ม กลับมาที่คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail: supitcha.n@psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8033

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES