คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด Workshop การเตรียมผลงานและการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขอ ชำนาญงาน/ชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีเปิด โดยมี คุณเรวัต รัตนกาญจน์ และ คุณสันติ เส็นหมาน ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่สนใจ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังมีอีก 2 กิจกรรมที่จะจัดขึ้นคือ

  • Workshop การเตรียมผลงานและการเผยแพร่: งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • Workshop การเตรียมผลงานและการเผยแพร่: งานวิจัยและงานลักษณะอื่น (สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม Software) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/sxonqLZkfWQ7fEwu7

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES