แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ TBO ครั้งที่ 20

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนศูนย์ สอวน. สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ TBO 20 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566

  1. รางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุดภาคใต้และรางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่
    • นายกฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  2. รางวัลเหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่
    • นายเศรฐบุตร หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
    • นายแทนบุญ สมันตรัฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา
    • นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES