ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการอนุมัติตำแหน่งชำนาญการ และเชิญชวนทุกท่านสวมผ้าไทยร่วมกิจกรรม ในธีม สงกรานต์วิทยา งามสง่าด้วยผ้าไทย

9
APR
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการอนุมัติตำแหน่งชำนาญการ และเชิญชวนทุกท่านสวมผ้าไทยร่วมกิจกรรม ในธีม สงกรานต์วิทยา งามสง่าด้วยผ้าไทย

สวัสดีค่ะบุคลากรทุกท่าน

ข่าวแสดงความยินดีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งนี้ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ยินดีกับคุณธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานสนับสนุนการวิจัยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และ สัตวแพทย์หญิงขวัญชนก เดชยง นายสัตวแพทย์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ความเชื่อของเราอย่างที่เคยเรียนองค์กรจะเข้มแข็งเมื่อบุคลากรของเราเข้มเข็งด้วย ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะ และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนบุคคลากรของเราให้เติบโตได้ตามสายงานของตนนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมสื่อสารกันมาได้ค่ะ เชื่อว่าพวกเราทำได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ

งานวันสงการนต์: ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ที่หลายคนได้วางแผนพักผ่อน กลับบ้านบ้าง ท่องเที่ยวบ้างในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ในปีนี้เชื่อว่าน่าจมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่เพราะได้หยุดไปจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ปีนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ในธีม สงกรานต์วิทยา งามสง่าด้วยผ้าไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานกันนะคะ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก เข้าร่วมงานในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ลานศูนย์ปาฐกถาประดิษฐเชยจิตร (ตึกฟักทอง) และมารับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันค่ะ เรียนเชิญนะคะ ถือโอกาสได้มาพบเจอกันนะคะ

Brown Bag Research Series: อีก 1 กิจกรรมที่ทางทีมวิจัยได้ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมแรงสร้างพลังในการทำงานวิจัยร่วมกันภายในคณะฯ ครั้งนี้ในหัวข้อ “Systematics and Evolution” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom (ข้างสำนักสนับสนุนการวิจัย) ตึกฟักทอง และ ผ่าน FB Live ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/r2NJX1uU12X7DV1v9 เชิญนะคะลงทะเบียนกันไว้ และมีเวลาในการเตรียมคำถาม เป็นช่วงเวลาเบา ๆ ที่เราได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ: ทางทีมบริหารต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 31 มีนาคม 2566 เป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ของเราที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ เป็นการสร้างกำลังคนและความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ในกับน้อง ๆ อีกรูปแบบนึง ต้องขอขอบทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ และดำเนินการเรื่องนี้ออกมาให้สำเร็จเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าในปีต่อๆ ไปจะได้รับพลังจากพวกเรามาช่วยกันเติมแรงเรื่องนี้กันอีกนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)