รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ “14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค)” TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ประจำปี 2566 โดยสามารถศึกษาวันและเวลาสัมภาษณ์ร่วมถึงรายละเอียดต่างๆ ได้ในเว็บไซต์

น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ใน TCAS 66 ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES