รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ “พสวท.” TCAS 2 “Quota” ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ 2 Quota ในโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท.” ปีการศึกษา 2566

น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ใน TCAS 66 ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES