คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาการบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณผุสดี มุหะหมัด หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017) ที่สำคัญยังเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประเมินเบื้องต้นในการจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES