อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชี้ PM2.5 ในภาคใต้ มาจากตอนเหนือของประเทศ!!! ไม่ใช่ฝุ่นควันอินโดฯ

SHARE
TWEEET
EMAIL

ผศ. ดร. เฮลมุท ดูราส อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ติดตาม ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรณีภาวะหมอกควันที่เกิดจากเกษตรกรรมและไฟป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควันในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ พบว่าสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ พม่า

ซึ่งหากเป็นหมอกควันจากอินโดนีเซีย จะเกิดขึ้นได้จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นว่าหมอกควันปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวเบงกอลและอ่าวไทย ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ลมไม่พัดแรง คาดว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังคงได้รับหมอกควันอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบางสำนักข่าวได้มีการเผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันใน อ.เบตง จ.ยะลา ว่าเกิดจากอินโดนีเซียซึ่งไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้มีไฟไหม้เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น

จากเรดาห์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 18 เมษายน 12:00 น.) ในภูมิภาค (ซ้าย) และในช่วง 31 วันที่ผ่านมา (ขวา) ผ่าน Firms.modaps.eosdis.nasa.gov

คุณภาพอากาศของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เวลาเที่ยง ทาง https://aqicn.org (ซ้าย) และทาง https://www.iqair.com/ (ขวา) หมายเหตุ: เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช้ขีดจำกัดของรหัสสี/สุขภาพต่างกัน

ทั้งนี้ ผศ. ดร. เฮลมุท ดูราส ให้ความเห็นว่า “สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จะดำเนินต่อไปจนกว่าลมและฝนจะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะทำให้มีลมแรงขึ้นและฝนตกเล็กน้อยทั้งนี้ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศทาง https://www.iqair.com/th/thailand หรือ https://aqicn.org ซึ่งแนะนำว่าช่วงนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่งดกิจกรรมที่ทำให้เกิด PM 2.5 เช่น การเผาเศษวัสดุการเกษตร วัสดุป่าไม้ ขยะในที่โล่งแจ้ง นอกจากนี้ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยจาก PM 2.5 และ COVID-19

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES