คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงาน ‘สงกรานต์วิทยา งามสง่าด้วยผ้าไทย’ ประจำปี 2566 รับวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ในธีม สงกรานต์วิทยา งามสง่าด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ประธานในพิธี

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เชิญ คณบดี ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมให้บุคลากรรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส อาทิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช อดีตคณบดี พ.ศ. 2530 – 2534
  • รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง อดีตผู้บริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ อดีตคณบดี พ.ศ. 2542 – 2549
  • ศาสตราจารย์ ขั้นสูง ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ปฏิบัติงานต่ออายุราชการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เปาะทอง อดีตผู้บริหารระดับคณะฯ
  • ศาสตราจารย์ พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ พ.ศ. 2538 – 2542

ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่ดี ทั้งนี้ ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ไทย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES