บริษัท ทีพีไอ โพลีน ร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สนับสนุนสีในการปรับปรุงตึกฟักทอง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร ต้อนรับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ พร้อมกับผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP คุณเตชทัต สุขอินทร์ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการสนับสนุนสีสำหรับทาอาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ในกลุ่มอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 อีก 1 อาคารแห่งความทรงจำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES