ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์” ฟรี

SHARE
TWEEET
EMAIL

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดมุมสัมผัส (Contact Angle Meter) และกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM)

ในวันที่ 25-26 เมษายน 2566 โดย นางสาวรัชนีวรรณ ศิริ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยากร

รีบสมัครด่วนเพราะรับเพียง 20 คนเท่านั้น (รอบละ 5 คน) ณ ห้อง P.201 ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL