คณวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมบริหารต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ดร.จุมพฏ บริราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมบริหาร บุคลากรกว่า 60 ท่านศึกษาดูงานทางด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ผ่านการประเมิน EdPEx 300 โดยในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งได้รับความสนใจจากคณะฯดูงานเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES