ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลใน​การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TChO19)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองเเดง และรางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566

ซึ่งจัดโดยศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.น.) จ.พิษณุโลก โดยนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • 2 เหรียญเงิน ได้เเก่
  • นายณัฐกร เหมสนิท โรงเรียนแสงทองวิทยา (ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) ซึ่งได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดของภาคใต้ อีกรางวัลหนึ่งด้วย
  • นายนนท์ปวิธ โกเฮง​ โรงเรียนแสงทองวิทยา (ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์)
 • 4 เหรียญทองแดง ได้เเก่
  • นายกศิเดช วิสัยชนม์ โรงเรียนแสงทองวิทยา (ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
  • นายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต โรงเรียนแสงทองวิทยา (ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
  • นางสาวณฐมนแซ่หลี​ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • นางสาวกัญญณ์ พัชร์ ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ (ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

ทั้งนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES