แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) ครั้งที่ 20

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566

 • รางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุดภาคใต้และรางวัลเหรียญทอง
  • นายปภาวิชญ์ เนตินาถสุนทร โรงเรียนแสงทองวิทยา
 • รางวัลเหรียญทอง
  • ด.ช.สตางค์ สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 • รางวัลเหรียญเงิน
  • ด.ช.เขมทัศน์ เทพนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  • ด.ช.ภูริพัฒน์ บุญชู โรงเรียนแสงทองวิทยา
 • รางวัลเหรียญทองเเดง
  • ด.ช.ธัชธรรม์ กษิดิ์เดชพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
  • ด.ญ.ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์

โดยมีอาจารย์ประจำทีมดังนี้ รศ.ดร.กำธร ไชยลึก หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร รองหัวหน้าทีม นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES