นวัตกรรมแผ่นกรอฟัน สำหรับนักศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ ราคาถูก ประสิทธิภาพดี

SHARE
TWEEET
EMAIL

จะดีแค่ไหน? ถ้านักวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนวัสดุศาสตร์ มาเป็นอุปกรณ์สำหรับการเรียน ที่ราคาถูก ประสิทธิภาพดี วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอนำนวัตกรรมจากหลักสูตรวัสดุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เมธี พรมสวัสดิ์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ กับแผ่นกรอฟัน สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ที่ราคาถูก ประสิทธิภาพดี ที่สำคัญ สามารถออกแบบให้คล้ายกับฟันของมนุษย์ที่เเท้จริง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL