รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปลื้ม บัณฑิตซ้อมรับปริญญาด้วยความตั้งใจ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ได้มีจัดการซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 358 ราย

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ต้อนรับบัณฑิตและให้คำแนะนำสำหรับพิธี ซึ่งเป็นที่ประทับใจสำหรับบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่อให้วันรับจริงเป็นไปอย่างสมเกียรติ ทั้งนี้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ​จะเป็นวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES