ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าสัมมนาทางหน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางสถิติของหน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดย ดร.ธีรพงษ์ แก้วประเสริฐ 

ช่วงความเชื่อมั่นแบบเบย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับข้อมูลปริมาณน้ำฝน (Bayesian Confidence Intervals for the Application to the Rainfall Data)

Meeting ID:
				
					9990018104
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES