ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ‘การวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล (Biomass) ไบโอดีเซล สินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ analytikjena An Endress+Hauser Company ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการการวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล (Biomass) ไบโอดีเซล สินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูปด้วยเครื่อง AAS ICP-OES ICP-MS และ Elemental Analysis (EA)

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐเชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่อง AAS และ ICP-OES การประยุกต์ใช้และเทคนิคเครื่อง Elemental Analyzer (EA4000 และ EA5100) การประยุกต์ใช้และเทคนิคเครื่อง ICP-MS (Key features and determination of heavy metals using ICP-MS) และ Workshop เครื่อง ICP-MS, EA4000 และ EA5000

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ E-mail: oradee.roopkhai@analyik-jena.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานคุณอรดี โทรศัพท์ 092-415-9433

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES