เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “การสร้างโมเดล 3D เบื้องต้นด้วย Blender”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมอบรม ‘การสร้างโมเดล 3D เบื้องต้นด้วย Blender’ ภายใต้โครงการ Science Learning Innovation Platform คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น. โดยอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

โดยในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างภาพ 3 มิติ เบื้องต้นเพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอน หรือพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2566 (12.00 น.) ค่าลงทะเบียนท่านละ 550 บาท เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL