นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบ “ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีเขม่า” ค้างคาวชนิดใหม่ของโลก

Hipposideros Kingstonae

SHARE THIS STORY

เป็นข่าวดีของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข นักวิจัยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี พร้อมนางสาวพุธิตา ว่องไวยุทธ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ นักวิจัยค้างคาวจาก 7 สถาบันทั่วโลก ค้นพบและตั้งชื่อค้างคาวชนิดใหม่ของโลก โดยมีชื่อไทยว่า “ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีเขม่า” ตามลักษณะของสีขนโดยค้างคาวชนิดนี้พบเพียงสองพื้นที่ในไทยเท่านั้น กับอีก 1 แห่งในคาบสมุทรมลายูของประเทศมาเลเซีย และอีก 2 แห่งในรัฐซาบาห์ของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว

ซึ่งค้างคาวชนิดนี้ อยู่ในวงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ที่สำรวจพบจากป่าฮาลา-บาลา และป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส รวมทั้งตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียด้วย โดยตั้งชื่อว่า “Hipposideros Kingstonae” เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Tigga Kingston ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยและอนุรักษ์ค้างคาวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEABCRU) และผู้นำเครือข่ายความหลากหลายของค้างคาวโลก (GBatNet) ซึ่งคาดว่าจะพบการกระจายของชนิดนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมีการศึกษาตัวอย่างอ้างอิงเพิ่มเติมต่อไป ยินดีกับดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และ นางสาวพุธิตา ว่องไวยุทธ์ ด้วยครับ

นักศึกษาปริญญาโท
พุธิตา ว่องไวยุทธ์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ