ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคใต้ จัดอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรพื้นฐาน (วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคใต้ประจำปี 2566

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนและปฏิบัตการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES