นักธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชี้!! อาจจะเกิดแผ่นดินไหวอีกควรให้ความรู้ประชาชน

SHARE
TWEEET
EMAIL

Asst. Prof. Dr. HELMUT JOSEF DURRAST นักธรณีวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ข้อมูลกรณี แผ่นดินไหว  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.40 น. บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ขนาด 6.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอาคารสูงในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนสะกาย ในบริเวณประเทศเมียนมา ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบ และมีแผ่นดินไหวตาม ขนาด 3.6 – 4.4 จำนวน 4 ครั้ง ระดับความรุนแรงต่ำอาจจะเกิดคลื่นสึนามิได้

การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือว่าเป็นคลื่นความถี่ต่ำ (ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า) สามารถเดินทางไกลกว่า จึงมีผลต่ออาคารขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงสั่นสะเทือน ซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รวม 2,950 ครั้ง มีขนาดมากกว่า 3 ริกเตอร์ ดังนั้นในบริเวณนี้ก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต และขนาดอาจสูงกว่า สำคัญที่สุดประชาชนควรเฝ้าติดตามข่าวสารทุกช่องทางรวมถึง https://earthquake.tmd.go.th/ และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES