เริ่มแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมภาคี จัดอบรมความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Basic of GHG Project (ISO14064-2:2019) และ Validation and Verification of GHG Statements (ISO14064-3:2019)

ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ BSc.303 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ในวันที่ 9-22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

โดยเป้าหมายเพื่อเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES