คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดปฐมนิเทศ น.ศ.ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ต้อนรับพร้อมชี้แจงการจัดกิจกรรมในวันนี้

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มีจิตสำนึกที่ดี มีความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาและพร้อมแนะนำบุคลากรที่จะคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ที่คณะฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES