ชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาไทย) ปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Onsite:
ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์

Online:
Zoom Conference
ROOM ID: 999-001-8103
Link ID: https://zoom.us/j/9990018103

สอบถามรายละเอียด
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ
Email : wanvisa.b@psu.ac.th
คุณนิติพงษ์ บัวฝ้าย
Email: nitipong.b@psu.ac.th
โทร. 074 – 288094

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES