ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัชชา ศรีเทพ ที่ได้รับตำแหน่ง MISS VTC RSAT SONGKHLA 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ น้ำหวาน นางสาวสุภัชชา ศรีเทพ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่ง MISS VTC RSAT SONGKHLA 2023 ในกิจกรรม PSU Pride Month Together เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม PSU Pride Month Together เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญการให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพทางเพศสภาพของผู้อื่น และจัดให้มีการประกวด The Confidence PSU 2023 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้กล้าแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES