คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ณ ห้อง L1 ศูนย์ป่าฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา ต้อนรับผู้ปกครอง

กิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ / ความปลอดภัยของนักศึกษา รวมถึงช่องทางในการติดต่อนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คณะฯ ต้องขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีทั้งนี้ในช่วงท้ายกิจกรรมยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องกิจกรรม และ ทุนการศึกษาซึ่งมีทีมคณาจารย์และบุคลากรให้คำตอบสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES