คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ขอขมาบูชาครูก่อนใช้ร่างเพื่อศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 14.00 น. หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีไหว้ครูอาจารย์ใหญ่เพื่อขมาบูชาครูก่อนใช้ร่างเพื่อศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตึก NML ชั้น 2 พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร

โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาที่ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาโดยพิธีจะเป็นการทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ โดยการวางพวงมาลัย พร้อมปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจะพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเล่าเรียนตลอด 1 ภาคการศึกษา ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES