คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานวิทย์ภาคภูมิ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ณ ห้อง BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวิทย์ภาคภูมิเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับ มหาวิทยาลัยฯ/ชาติ/นานาชาติ บุคลากรดีเด่น/อาจารย์ดีเด่นระดับคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/UK-PSF/PSU-TPSF บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และคณาจารย์ที่ให้ความรู้ผ่านสื่อที่ได้รับยอดผู้เข้าชมมากที่สุดของปี 2565

โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ กล่าวต้อนรับ และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ทางคณะฯ ยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES